Archives

Posts tagged overgangsregeling-MT

3de jaars tentamens oude BSc-programma’s

Het bericht over geen extra 3e jaars tentamens in de vorige Nieuwsbrief heeft verwarring veroorzaakt. Zo zou het lijken dat er geen 3e jaars tentamens worden afgenomen in het 1e semester van het komend studiejaar, echter niets is minder waar! Omdat de oude 3e jaars majorprogramma’s niet meer worden gegeven is ervoor gekozen één van twee de nog te houden tentamens in te plannen in het 1e semester, zodat afronding van de bachelor nog voor een masterstart in het 2e semester zeer wel mogelijk is. Zie de overgangsregeling over de exacte inroostering. Het bericht in de vorige nieuwsbrief betrof het afschaffen van het al vele jaren gebruikelijke extra 3e tentamen..!

BACHELORPROGRAMMA’S WERKTUIGBOUWKUNDE EN MARITIEME TECHNIEK 2015-2016

Het is nodig gebleken om in het nieuwe 2e jaars programma van de Bachelor Werktuigbouwkunde enkele aanpassingen aan te brengen in de warme werktuigbouwkunde vakken en projecten, met name in de Thermodynamica en Warmteoverdracht.

 

De wijzigingen zijn samengevat in een overgangsregeling.

 

Het volledige bachelorprogramma kun je hier vinden:

http://onderwijs.3me.tudelft.nl/bachelor/werktuigbouwkunde/onderwijsprogramma

 

Bij Maritieme Techniek verandert er niets, je kunt het programma hier vinden:

http://onderwijs.3me.tudelft.nl/bachelor/maritieme-techniek/onderwijsprogramma

Nieuwe Masterindeling Mechanical Engineering 2016-17

Vanaf het studiejaar 2016-2017 zal in de Masteropleiding Mechanical Engineering een nieuwe indeling te zien zijn. Naast de hierboven beschreven nieuwe track Vehicle Engineering zal een 3-tal tracks niet meer voorkomen, te weten:

  1. Control Engineering: dit onderwijsprogramma leek al erg veel op het programma van de master Systems & Control en kan om die reden nu volledig geïntegreerd worden aangeboden in die master.
  2. Materials Application & Engineering: hier geldt hetzelfde voor maar dan met de master MaterialsScience & Engineering.
  3. Solid and Fluid Mechanics: dit programma is geïntegreerd in de gewijzigde track Energy and Process Technology, voorheen de SPET-track.

Komend studiejaar kan voor het laatst worden aangemeld voor de hierboven genoemde vervallen tracks.

Vakken van deze tracks die in 2016-2017 komen te vervallen, worden in dat jaar nog wel getentamineerd of kunnen langs een overgangsregeling worden afgerond.

Meer informatie kun je terugvinden via; www.onderwijs.3me.tudelft.nl/master

© 2011 TU Delft