• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

Posts tagged overgangsregeling-MT

laatste tentamen Bedrijfseconomie en Procestechniek oud bachelorprogramma

De volgende vakken van het oude 3e jaars Bachelorcurriculum (2012-2013 versie) kennen geen equivalent in het nieuwe bachelorprogramma. Om die reden zal er dit jaar nog één tentamen worden afgenomen.

  • Bedrijfseconomie (WB3487) op 16 maart van 18.30-21.30 uur
  • Procestechniek 2 (WB3560) op 30 mei 18.30-21.30 uur

Zorg dat je dit tentamen nu haalt, het is de laatste kans!

Hogerejaars WB/MT en nog een appeltje te schillen met 1e jaars Wiskunde?

aankondiging-educationrelated

 

Zie hiervoor de overgangsregeling wiskunde.

 

Informatiebijeenkomst over de overgangsregeling (WB & MT)

education-announcement

A.s. vrijdag (18 maart) is er tussen 12:45 en 13:30 een informatiebijeenkomst over de overgangsregeling

Tijdens deze bijeenkomst wordt de overgangsregeling nogmaals toegelicht en is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die in 2012 of eerder met de bacheloropleiding is begonnen en niet nominaal studeert.

Vrijdag 18 maart

12:45- 13:30

Locatie: instructiezaal M

2e jaars Warmte-overdracht (WB2540) in relatie met 3e jaars Warmte en Stofoverdracht (WB3550)

De onderwijsdirectie heeft besloten het nieuwe 2e-jaars deeltentamen Warmteoverdracht (wb2540-T3) in de Overgangsregeling na 1 februari 2016 equivalent te gaan maken aan het oude 3e-jaars Warmte&Stofoverdracht, WB3550.

Dit is mede ingegeven doordat de in het nieuwe curriculum weggevallen verdieping in september in de nieuwe ME-master gaat terugkomen.

Met name schakelaars en -oud-curriculum studenten wordt dus aanbevolen vanaf heden de colleges wb2540-T3 nu dit lopend kwartaal weer mee te volgen (vermoedelijk heeft men wb3550 reeds afgelopen jaar gevolgd – maar niet gehaald).

De twee tentamens (WB3550 en WB2540 T3) worden tegelijkertijd afgenomen en zijn identiek op één verdiepende vraag na, waarmee gewaarborgd is dat mensen niet onder het nieuwe 2e-jaars vak nog in de oude ME-Master kunnen beginnen per februari 2016.

Overgangsregeling Oud BSc naar Nieuw BSc (WB/MT)

De overgangsregeling B-oud versus B-nieuw blijft een actueel thema. Onlangs is weer een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waar veel studenten op af kwamen. Wij zullen deze bijeenkomsten met regelmaat herhalen.

De regeling zoals deze nu is opgezet gaat nog uit van afronding van het oude B-curriculum door vakken te doen van het nieuwe curriculum. Echter komt nu steeds meer in beeld dat er ook een regeling moet komen uitgaande van het nieuwe B-curriculum. Zo’n regeling is in essentie niet anders dan de huidige, maar laat duidelijker zien hoe een overstap naar het nieuwe curriculum voor je uitpakt. We gaan daar aan werken en binnenkort zal deze worden gepubliceerd. Houd de website in de gaten!

Inmiddels is in het 2e jaar van het nieuwe Bachelorprogramma bij Wb (niet bij MT) een aantal belangrijke wijziging opgetreden in de “warme werktuigbouw” vakken, die samengevat zijn in een op de overgangsregeling aanvullende tabel.

© 2011 TU Delft