Archives

Posts tagged overgangsregeling-MT

REGELING ANALYSE 1E EN 2E STUDIEJAAR BACHELOR WB EN MT

Door een wisseling van twee Analysevakken uit het 1e en het 2e studiejaar ontstaat de volgende situatie:

2016-2017

In het 1e studiejaar is in Q4 opgenomen het vak WI1049 Analyse 2, met tentamens in Q4 en Q5.

In het 2e studiejaar is in Q1 opgenomen het vak WI2030 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2.

De inhoud van beide vakken is vrijwel identiek en uitwisselbaar.

Het is toegestaan dat ouderejaars deelnemen aan de tentamens van Q4 en Q5, er zijn dus twee extra tentamenmogelijkheden.

2017-2018

In het 2e studiejaar wordt in Q1 opgenomen het vak WB2048 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2. De stof van dit vak is inhoudelijk gelijk aan het in 2015-2016 voor het laatst in het 1e studiejaar gegeven vak WI1031 Analyse 2.

Studenten die uit hun 1e studiejaar dit vak nog niet hebben afgerond worden verwezen naar deze tentamens.

In Q1 en Q2 worden hertentamens (‘wettelijk’ verplicht) aangeboden van het dan vervallen WI2030 Analyse 3.  Ook in Q4 en Q5 wordt de stof van deze tentamens getentamineerd in het 1e jaars vak WBMT1049 Analyse 2.

Ook in 2017-2018 hebben studenten die het oude WI2030 Analyse 3 nog niet hebben afgerond twee extra tentamenmogelijkheden. 

o-o-o-o-o

laatste tentamen Bedrijfseconomie en Procestechniek oud bachelorprogramma

De volgende vakken van het oude 3e jaars Bachelorcurriculum (2012-2013 versie) kennen geen equivalent in het nieuwe bachelorprogramma. Om die reden zal er dit jaar nog één tentamen worden afgenomen.

  • Bedrijfseconomie (WB3487) op 16 maart van 18.30-21.30 uur
  • Procestechniek 2 (WB3560) op 30 mei 18.30-21.30 uur

Zorg dat je dit tentamen nu haalt, het is de laatste kans!

Hogerejaars WB/MT en nog een appeltje te schillen met 1e jaars Wiskunde?

aankondiging-educationrelated

 

Zie hiervoor de overgangsregeling wiskunde.

 

Informatiebijeenkomst over de overgangsregeling (WB & MT)

education-announcement

A.s. vrijdag (18 maart) is er tussen 12:45 en 13:30 een informatiebijeenkomst over de overgangsregeling

Tijdens deze bijeenkomst wordt de overgangsregeling nogmaals toegelicht en is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die in 2012 of eerder met de bacheloropleiding is begonnen en niet nominaal studeert.

Vrijdag 18 maart

12:45- 13:30

Locatie: instructiezaal M

2e jaars Warmte-overdracht (WB2540) in relatie met 3e jaars Warmte en Stofoverdracht (WB3550)

De onderwijsdirectie heeft besloten het nieuwe 2e-jaars deeltentamen Warmteoverdracht (wb2540-T3) in de Overgangsregeling na 1 februari 2016 equivalent te gaan maken aan het oude 3e-jaars Warmte&Stofoverdracht, WB3550.

Dit is mede ingegeven doordat de in het nieuwe curriculum weggevallen verdieping in september in de nieuwe ME-master gaat terugkomen.

Met name schakelaars en -oud-curriculum studenten wordt dus aanbevolen vanaf heden de colleges wb2540-T3 nu dit lopend kwartaal weer mee te volgen (vermoedelijk heeft men wb3550 reeds afgelopen jaar gevolgd – maar niet gehaald).

De twee tentamens (WB3550 en WB2540 T3) worden tegelijkertijd afgenomen en zijn identiek op één verdiepende vraag na, waarmee gewaarborgd is dat mensen niet onder het nieuwe 2e-jaars vak nog in de oude ME-Master kunnen beginnen per februari 2016.

© 2011 TU Delft