• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

Posts in category communication 3mE

Master Event – 9 maart

Ben je 3de jaars student en van plan om volgend jaar na je bachelor een van de Masterprogramma’s aan de TU Delft te volgen, neem dan een kijkje op het Master Event van de TU Delft, op 9 maart 2017.

 

 

Tijdens dit Master event zullen er presentaties worden gehouden van de verschillende Masterrichtingen. Een ideale mogelijkheid om je te oriënteren.

 

 

Kijk voor meer informatie
op de website  en meld je aan.

RTEmagicC_master_event_225x317.jpg[1]

 

 

The Unexpected Science of Steel and Chocolate – Workshop 13/3 @ Science Centre

More information or registration via website.
Poster-A4-workshop-material-science-ENMore information or registration via website.

Update rondom PULSE werkzaamheden

In de week van 28 november start de aanleg van de fundering voor Pulse, te beginnen met het boren van de funderingspalen. Er is gekozen voor boren in plaats van traditioneel heien (palen slaan), omdat dit voor minder geluids- en trillingshinder in de directe omgeving zorgt.

De funderingspalen worden volgens deze methode als het ware ‘in de grond gevormd’; een stalen ronde buis wordt de grond in geboord, vervolgens voorzien van wapening (betonstaal) en direct volgestort met beton. Direct na het volstorten wordt de stalen buis weer opgetrokken en gebruikt voor de volgende paal.

De boorstelling wordt in de week van 21 november met speciaal transport aangevoerd en door middel van een kraan op de bouwlocatie opgesteld. Dit gebeurt via de Leeghwatersteeg.

Het boorwerk duurt naar verwachting tot half december. In januari gaat het betonwerk voor de funderingswerkzaamheden door, waarna Pulse verder opgebouwd kan worden.

Op basis van de huidige stand van zaken kan Pulse met ingang van het tweede semester van collegejaar 2017/2018 voor onderwijs worden ingezet. Dit betekent een vertraging voor de ingebruikname. Lees hier meer over deze vertraging.

Graafwerkzaamheden rondom 3mE en IO / Excavations around 3mE and Industrial Design

Vanwege de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse wordt in de periode van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 19 augustus een kabelsleuf gegraven in de Landbergstraat. De sleuf loopt van het trafohuis in de Landbergstraat, via de achterzijde van de faculteit IO door de Leeghwaterstraat, om daarna af te buigen in de Leeghwatersteeg tussen IO en 3mE.

De parkeerplaatsen achter het IO gebouw zullen worden afgezet. De Leeghwaterstraat en de parkeerplaats bij 3mE blijven wel toegankelijk. Er worden geen straten afgesloten. Er is lichte geluidshinder van de graafwerkzaamheden (kleine graafmachine). Bij het herbestraten na afloop is er matige geluidshinder voor de medewerkers in de kantoren. In de Leeghwatersteeg wordt een enkele keer door de gevel geboord. Dit gebeurt binnen de boortijden (tot 08.45 uur, tussen 12.30 en 13.30 uur en na 17.30 uur).
Lees hier voor meer informatie.

werkzaamheden

Because of the construction of the new Pulse building, a cable trench will be dug in the Landbergstraat from Monday 1 August to Friday 19 August. The trench will run from the electricity substation in the Landberghstraat, along the rear of the Industrial design faculty, through the Leeghwaterstraat to turn off in the Leeghwatersteeg between Industrial Design and 3mE.

The parking spaces behind the IDE building are not available during this time. The Leeghwaterstaat and the parking lot behind the 3mE building will remain open. All streets will remain accessible. Slight nuisance will be caused by the excavation work (small digger). The re-paving afterwards will cause medium-level noise nuisance for staff in the offices. In the Leeghwatersteeg a few holes will be drilled through the facade. This will be done during drilling hours (which are until 08:45, between 12:30 and 13:30 and after 17:30). Read here for more information.

Save the date: Bachelor Belofte 11 oktober

bb-2016-zegel Op dinsdag 11 oktober 2016 vindt voor de tweede keer de Bachelor Belofte plaats. In deze vrij nieuwe ceremonie wordt aandacht besteed aan alle studenten van de faculteit 3mE die hun BSA dit studiejaar (2015-2016) hebben behaald.

Binnen deze viering staan wij stil bij de resultaten die geboekt zijn en wordt daarnaast de nadruk gelegd op de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de rol van ingenieur in de samenleving van de toekomst.

 

Zie hier het verslag van Delta van de vorige ceremonie: http://delta.tudelft.nl/artikel/trots-en-beloftes-medicijn-tegen-motivatiedipje/30534.
Meer informatie en een uitnodiging volgen begin september.

© 2011 TU Delft