• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

Posts in category Werktuigbouwkunde

Nationale Studenten Enquête

aankondiging-educationrelated

Heb jij afgelopen jaar ook de Nationale Studenten Enquête 2016 ingevuld? Dan willen we je daar graag voor bedanken! Dankzij jou weten we namelijk waar onze studenten al tevreden over zijn, maar ook wat er nog verbeterd kan worden aan onze opleidingen. En we hebben niet stilgezeten! De FSR, de studieverenigingen, het docententeam, de opleidingsdirectie en Onderwijs & Studentenzaken zijn continu bezig om deze verbeterpunten aan te pakken.

Zo hebben we de vernieuwde website en nieuwsbrief geëvalueerd en verbeterd, worden er meer vakken in kleinere groepen gegeven en is hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de leerlijn Professionele Vaardigheden. Op het programma staan onder andere nog de opening van het nieuwe onderwijsgebouw PULSE, het opstellen van een document met do’s en dont’s voor het lesgeven in volgzalen A-F en het verbeteren van de informatievoorziening rondom minoren.

Ook dit jaar staat de grootste studentenenquête van Nederland weer op het programma. Sterker nog: dít is het moment waarop de NSE 2017 ingevuld kan worden en jij kunt laten weten wat je van jouw studie vindt. We willen je dan ook oproepen om deze enquête écht in te vullen en jouw geluid te laten horen. Wij kunnen dan zien waar we nog verder aan moeten werken en waar we al met recht trots op kunnen zijn. Uitnodiging kwijt? Geen paniek. Er volgt op korte termijn nog een reminder.

De faculteit neemt jullie input zeer serieus, dus aarzel niet om je mening over het onderwijs op 3mE te delen. De NSE 2017: jouw kans om een bijdrage te leveren aan je opleiding!

NSE 2016 – actieplan NL


 

laatste tentamen Bedrijfseconomie en Procestechniek oud bachelorprogramma

De volgende vakken van het oude 3e jaars Bachelorcurriculum (2012-2013 versie) kennen geen equivalent in het nieuwe bachelorprogramma. Om die reden zal er dit jaar nog één tentamen worden afgenomen.

  • Bedrijfseconomie (WB3487) op 16 maart van 18.30-21.30 uur
  • Procestechniek 2 (WB3560) op 30 mei 18.30-21.30 uur

Zorg dat je dit tentamen nu haalt, het is de laatste kans!

Reminder: Follow MOOCs for credits!

aankondiging-educationrelated

Did you know that you can take online courses to enrich your educational portfolio? TU Delft has partnered with leading universities around the world to launch a new initiative called ‘Credits for MOOCs’.

As of February 2017, you (and students from our partner universities) will be able to use online courses as part of a free minor, as electives in master programme, or in honour’s programmes. These online courses will include an assessment required to receive credits for MOOCs. For the first MOOCs the deadline is 27 January 2017.

How to apply?

Continue reading

Herinnering: Inschrijven tentamens / Reminder: Registration for examinations

aankondiging-educationrelated

We herinneren je er aan dat je jezelf tot 14 kalenderdagen voor de start van het desbetreffende tentamen kan aanmelden. Alle processen en regelingen rondom het aanmelden voor tentamens kun je terugvinden via: http://studenten.tudelft.nl/informatie/onderwijs/aanmelden-tentamens/

—————————————————————————————————————————————————

We like to remind you that you can register yourself for examinations upon till 14 days before the start of the relevant exam. For more information and regulations, please go to http://studenten.tudelft.nl/en/students/education/registration-for-examinations/.

BACHELOR EINDPROJECT 2016-2017

aankondiging-educationrelated

Voor zowel Wb als voor MT wordt er ongeacht je het oude of het nieuwe bachelorprogramma volgt één soort BEP aangeboden.
Om toch te weten in welk programma je het eindproject doet vragen we je je in Osiris als volgt aan te melden:

  • WBTP303 en MT3400 als je behoort tot de instroomgeneratie 2012 of ouder en je niet bent overgestapt op het nieuwe curriculum.
  • WB3BEP-16 of MT3BEP als je behoort tot de instroomgeneratie 2013 en jonger of bent overgestapt van het oude naar het nieuwe curriculum.

Toelatingseisen:

60 ECTS van het eerste jaar + minimaal 54 ECTS van het tweede jaar. Alleen in bijzondere gevallen kan de opleidingsdirectie hiervan afwijken.

Nadat de resultaten van kwartaal 2 bekend zijn, wordt vastgesteld of je aan de ingangseisen voldoet.

Let op: schrijf je in op de juiste code!

Inschrijven in Osiris is vanaf heden mogelijk tot uiterlijk 30 januari 2017.


Zie voor aanvullende info de volgende pagina.

© 2011 TU Delft