Archives

Verkiezingen SR en FSR I, raadplegen gegevens kiesregister / SR en FSR elections I, consulting the electoral registers

De verkiezingen van de leden van de Studentenraad (SR) en de Facultaire Studentenraden (FSR) zullen dit jaar via het internet plaatsvinden op woensdag 18 mei 2016 vanaf 9:00 uur doorlopend tot en met donderdag 19 mei 2016 om 17:00 uur.

Inzage kiesregisters

Het kiesregister kunt u dit jaar vanaf 16 maart 2016 tot en met 23 maart 2016 elektronisch raadplegen. Hiervoor dient u in te loggen op https://stem.tudelft.nl met gebruikmaking van uw NetID (dezelfde als bij blackboard). Deze verkiezingensite zal operationeel zijn vanaf 16 maart 2016.

Op bovengenoemde verkiezingensite kunt u, indien nodig, informatie vinden over het activeren van uw NetID of het resetten van uw wachtwoord.

Mocht u problemen ondervinden bij het volgen van de vermelde procedures omdat uw e-mailadres niet correct is opgenomen in het systeem, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van uw faculteit.

Wijzigingen in uw studie- of adresgegevens kunt u doorgeven in Studielink.

Het kiesregister ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Studentenraad op instellingsniveau (SR) en de leden van de Studentenraden op facultair niveau (FSR) kan ook op papier ingezien worden en ligt vanaf 16 maart 2016 tot en met 23 maart 2016 ter inzage bij de Centrale Verkiezingscommissie, 5e etage Faculteit Civiele Techniek, Stevinweg 1, kamer 5.10.

Belanghebbenden kunnen binnen een week na de bekendmaking (tot en met uiterlijk 27 mei 2016; 17:00 uur) bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur, Stevinweg 1, 2628 CN te Delft.

———————————————————————————————————————————————–

elections-536656_960_720[1]

———————————————————————————————————————————————–

This year the electing of members of the Student Council (SR) and Student Councils at faculty level (FSR) will be done on the Internet and is planned to take place between Wednesday 18th May 2016 from 9.00 a.m. and Thursday 19th May 2016 until 5.00 p.m.

 Consulting the electoral registers

This year the electoral registers can be referred to electronically from 16th March 2016 until 23th March 2016. In order to access the site, log on to https://stem.tudelft.nl using your NetID (as you do for Blackboard). This election site will become operational on 16th March 2016.

You can, if necessary, obtain further information on how to activate your NetID or on how to reset your password from the above-mentioned site.

If you have problems following the stipulated procedures because your e-mail address has not been properly entered into the system then you can contact the Servicepunt of your Faculty.

Changes in your course registration or address details you can pass on in Studielink.

This year the electoral registers for the election of Student Council (SR) members at institute level and for the election of members of the Student Council at faculty level (FSR) will be printed out and may be consulted between 16th March 2016 and 23th March 2016 in the Central Election Committee’s office on the 5th floor of the Faculty Civil Engineering, Stevinweg 1, room 5.10.

Interested parties may lodge objections with the Executive Board: Stevinweg 1, 2628 CN Delft, up until one week after the names have been made known (i.e. until 5.00 p.m. on 27st May 2016 at the very latest).

Comments are closed.

© 2011 TU Delft