Archives

2e jaars Warmte-overdracht (WB2540) in relatie met 3e jaars Warmte en Stofoverdracht (WB3550)

De onderwijsdirectie heeft besloten het nieuwe 2e-jaars deeltentamen Warmteoverdracht (wb2540-T3) in de Overgangsregeling na 1 februari 2016 equivalent te gaan maken aan het oude 3e-jaars Warmte&Stofoverdracht, WB3550.

Dit is mede ingegeven doordat de in het nieuwe curriculum weggevallen verdieping in september in de nieuwe ME-master gaat terugkomen.

Met name schakelaars en -oud-curriculum studenten wordt dus aanbevolen vanaf heden de colleges wb2540-T3 nu dit lopend kwartaal weer mee te volgen (vermoedelijk heeft men wb3550 reeds afgelopen jaar gevolgd – maar niet gehaald).

De twee tentamens (WB3550 en WB2540 T3) worden tegelijkertijd afgenomen en zijn identiek op één verdiepende vraag na, waarmee gewaarborgd is dat mensen niet onder het nieuwe 2e-jaars vak nog in de oude ME-Master kunnen beginnen per februari 2016.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft