Archives

Overgangsregeling Oud BSc naar Nieuw BSc (WB/MT)

De overgangsregeling B-oud versus B-nieuw blijft een actueel thema. Onlangs is weer een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waar veel studenten op af kwamen. Wij zullen deze bijeenkomsten met regelmaat herhalen.

De regeling zoals deze nu is opgezet gaat nog uit van afronding van het oude B-curriculum door vakken te doen van het nieuwe curriculum. Echter komt nu steeds meer in beeld dat er ook een regeling moet komen uitgaande van het nieuwe B-curriculum. Zo’n regeling is in essentie niet anders dan de huidige, maar laat duidelijker zien hoe een overstap naar het nieuwe curriculum voor je uitpakt. We gaan daar aan werken en binnenkort zal deze worden gepubliceerd. Houd de website in de gaten!

Inmiddels is in het 2e jaar van het nieuwe Bachelorprogramma bij Wb (niet bij MT) een aantal belangrijke wijziging opgetreden in de “warme werktuigbouw” vakken, die samengevat zijn in een op de overgangsregeling aanvullende tabel.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft