• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

Aanpassing regels Vrije Minor

De Rijksuniversiteit Leiden (RUL), de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en TU-Delft (TUD) zijn overeengekomen dat studenten elkaars minors kunnen volgen. De TUD en de RUL hebben hier 30 ECTS ruimte voor, de EUR 15 ECTS.

Een aantal kleine aanpassingen in de regelgeving is hiervan het gevolg:

  1. Rotterdam staat toe dat er per jaar één minor van 15 ECTS kan worden gevolgd, dus geen twee om daarmee de Delftse eis te halen. Je kunt, als je dat per se zou willen, je minorverplichting wel over twee jaar uitsmeren, dus 2 minors in 2 jaar doen mag.
  2. Een EUR minor mag worden aangevuld met 15 ECTS Delftse vakken; bij de faculteit TBM wordt nagedacht om hiervoor speciale vakken op te tuigen, maar waarschijnlijk is dat voor komend jaar niet haalbaar. Een minorproject voor deze aanvulling is ook een optie. Zie punt 3.
  3. De grootte van een eventueel minorproject neemt toe van 13 naar maximaal 15 ECTS. Een minorproject moet altijd worden begeleid door een docent van de TUD die tevens de beoordelaar van dit project is.
  4. Een Leidse of (aangevulde) Rotterdamse minor wordt door de TUD altijd behandeld als een vrije minor. Je moet daarvoor het aanvraag formulier vrije minor invullen en insturen naar Ewoud van Luik

 

In het algemeen willen we aan dit bericht nog toevoegen dat als je een vrije minor wilt doen de inspanning om alles geregeld te krijgen volledig bij de student ligt.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft