Archives

3de jaars tentamens oude BSc-programma’s

Het bericht over geen extra 3e jaars tentamens in de vorige Nieuwsbrief heeft verwarring veroorzaakt. Zo zou het lijken dat er geen 3e jaars tentamens worden afgenomen in het 1e semester van het komend studiejaar, echter niets is minder waar! Omdat de oude 3e jaars majorprogramma’s niet meer worden gegeven is ervoor gekozen één van twee de nog te houden tentamens in te plannen in het 1e semester, zodat afronding van de bachelor nog voor een masterstart in het 2e semester zeer wel mogelijk is. Zie de overgangsregeling over de exacte inroostering. Het bericht in de vorige nieuwsbrief betrof het afschaffen van het al vele jaren gebruikelijke extra 3e tentamen..!

Comments are closed.

© 2011 TU Delft