Archives

Education News – 3mE

Education & Student Affairs 3mE

Zo blijf je op de hoogte in het nieuwe jaar!

Extra tentamen Signaalanalyse (WB3230)

Na beschouwen van het recente hertentamen is de onderwijsdirectie tot het besluit gekomen om een extra tentamen WB3230 Signaalanalyse aan te bieden in de week van 2 oktober. Dit tentamen is voor iedereen toegankelijk.

Studenten voor wie dit het laatste nog ontbrekende bachelorvak is kunnen nu toch een start maken aan de masterstudie, voorzover dit een master bij 3mE is. Deelname aan een eventueel projectvak van de master is dan wel op eigen risico, d.w.z.dat als Signaalanalyse toch niet wordt gehaald de resultaten van een dergelijk project ongeldig worden verklaard.
Het tentamen zal zodanig op tijd zijn nagekeken dat tijdige inschrijving in de master (en deelname aan de tentamens in Q1) kan plaatsvinden.

Over precieze datum, tijd en locatie volgt z.s.m. bericht.

N.B.

Als je van studieadviseurs het advies hebt gekregen om je per september uit te schrijven en je in Q3 weer in te schrijven voor het reguliere tentamen, dan geldt dat advies niet als je aan dit extra tentamen wilt deelnemen.

Evacuation alarm? Please come in action!

During the past period, the evacuation alarm turned on several times (unnecessarily). Because it is very important for everyone to come in action, we hereby kindly request you to leave the building in case of an evacuation alarm. We never know when something is really going on. There is a technical problem that needs to be solved by the security company. But until that time it can happen that the alarm goes off. Sorry for the inconvenience. FMRE is working hard on the solution.

Laatste herinnering: Meld je op tijd aan voor BSc-onderwijs en BEP!

 

Dit is de laatste herinnering

Je hebt nog t/m aanstaande zaterdag (15 juli) de tijd om je aan te melden voor je BSc-onderwijs & WB/MT BEP van semester 1 (’17-’18)!

Voldoe je nog niet aan alle ingangseisen? Meld je dan toch aan!
Op een later moment wordt getoetst of je voldoet.

 

Alle studenten (dus ook ouderejaars en langstudeerders) zijn verplicht zich tijdig aan te melden.
(niet aanmelden = niet mee doen)

Let er goed op of je een bevestigingsemail ontvangt van je inschrijving!
Zonder bevestiging is je inschrijving niet gelukt.

Als je je hebt aangemeld wordt je aanmelding als voorinschrijving beschouwd. Tijdens de eerste controle wordt je inschrijving definitief gemaakt wanneer je aan de toelatingseisen voldoet.

Wat gebeurt er na 15 juli:
Controle op toelatingseisen vindt plaats, na sluiting van de aanmeldperiode, op de volgende momenten;

  • 1e controle = kalenderweek 30.
  • 2e controle = kalenderweek 35.

Studenten ontvangen in dezelfde week een reactie over de uitslag.

 

Te laat met aanmelden? – Te laat? Dan kun je niet deelnemen aan het betreffende vak. Dat wil zeggen dat je dus geen verplicht onderwijs, practica, projectgroepen of werkgroepen kan bijwonen. Het is wel mogelijk om hoorcolleges te volgen en je in te schrijven voor het tentamen. 

Vragen?

NIET AANMELDEN = NIET MEEDOEN!

meer weten? Ga naar de website!

*aanmelding voor onderwijs voor semester 2 vindt plaats tussen 15 december 2017 en 15 januari 2018.

Aangepaste Openingstijd 3mE in de vakantieweken

Gedurende de weken 28 t/m 32 is het gebouw voor 3mE om 19:00 uur gesloten.

© 2011 TU Delft