Archives

Posts in category overgangsregeling WB

Overgangsregeling Bachelor Wb en MT / aanmelden onderwijs

This message is intended for Bachelor students Mechanical Engineering and Marine Technology

Dit bericht beoogt duidelijkheid te geven over de bachelorprogramma’s Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek in het komende cursusjaar 2017-2018 en over de manier hoe studenten die niet nominaal hun programma doorlopen moeten omgaan met het aanbod van onderwijs en tentamens.

In het hiernavolgende document kun je zien hoe de bachelorprogramma’s 2017-2018 zich verhouden met die van het jaar daarvoor en voor welk onderwijs je je moet aanmelden als je wilt deelnemen aan dat onderwijs, maar ook voor welke tentamens je je (later) moet aanmelden als je nog oud tentamen moet doen.

Ook is hierin te zien wanneer en welke oude onderdelen nog een keer worden herkanst, veelal practica of projecttoetsen.

Een belangrijke wijziging is dat het 2e jaars vak Regeltechniek (WB2230-15) volgend jaar niet wordt gegeven omdat dit vak in 2018-2019 naar het 3e studiejaar verhuist. Studenten die komend jaar Regeltechniek nog moeten doen kunnen vanzelfsprekend nog 2x het oude vak herkansen, maar ook instappen op de equivalent bij Elektro, EE2S21.

Deze wijziging en nog een flink aantal andere zijn te vinden in de OVERGANGSREGELING , in twee tabbladen: B-Wb en B-MT

Als je vragen hebt, schroom niet ze te stellen, per mail onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl

Natuurlijk ten overvloede: aanmelden onderwijs voor het 1e semester doe je tot uiterlijk 15 juli a.s.!

 

© 2011 TU Delft