Archives

Posts in category Werktuigbouwkunde

Zo blijf je op de hoogte in het nieuwe jaar!

Extra tentamen Signaalanalyse (WB3230)

Na beschouwen van het recente hertentamen is de onderwijsdirectie tot het besluit gekomen om een extra tentamen WB3230 Signaalanalyse aan te bieden in de week van 2 oktober. Dit tentamen is voor iedereen toegankelijk.

Studenten voor wie dit het laatste nog ontbrekende bachelorvak is kunnen nu toch een start maken aan de masterstudie, voorzover dit een master bij 3mE is. Deelname aan een eventueel projectvak van de master is dan wel op eigen risico, d.w.z.dat als Signaalanalyse toch niet wordt gehaald de resultaten van een dergelijk project ongeldig worden verklaard.
Het tentamen zal zodanig op tijd zijn nagekeken dat tijdige inschrijving in de master (en deelname aan de tentamens in Q1) kan plaatsvinden.

Over precieze datum, tijd en locatie volgt z.s.m. bericht.

N.B.

Als je van studieadviseurs het advies hebt gekregen om je per september uit te schrijven en je in Q3 weer in te schrijven voor het reguliere tentamen, dan geldt dat advies niet als je aan dit extra tentamen wilt deelnemen.

Aangepaste Openingstijd 3mE in de vakantieweken

Gedurende de weken 28 t/m 32 is het gebouw voor 3mE om 19:00 uur gesloten.

Overgangsregeling Bachelor Wb en MT / aanmelden onderwijs

This message is intended for Bachelor students Mechanical Engineering and Marine Technology

Dit bericht beoogt duidelijkheid te geven over de bachelorprogramma’s Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek in het komende cursusjaar 2017-2018 en over de manier hoe studenten die niet nominaal hun programma doorlopen moeten omgaan met het aanbod van onderwijs en tentamens.

In het hiernavolgende document kun je zien hoe de bachelorprogramma’s 2017-2018 zich verhouden met die van het jaar daarvoor en voor welk onderwijs je je moet aanmelden als je wilt deelnemen aan dat onderwijs, maar ook voor welke tentamens je je (later) moet aanmelden als je nog oud tentamen moet doen.

Ook is hierin te zien wanneer en welke oude onderdelen nog een keer worden herkanst, veelal practica of projecttoetsen.

Een belangrijke wijziging is dat het 2e jaars vak Regeltechniek (WB2230-15) volgend jaar niet wordt gegeven omdat dit vak in 2018-2019 naar het 3e studiejaar verhuist. Studenten die komend jaar Regeltechniek nog moeten doen kunnen vanzelfsprekend nog 2x het oude vak herkansen, maar ook instappen op de equivalent bij Elektro, EE2S21.

Deze wijziging en nog een flink aantal andere zijn te vinden in de OVERGANGSREGELING , in twee tabbladen: B-Wb en B-MT

Als je vragen hebt, schroom niet ze te stellen, per mail onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl

Natuurlijk ten overvloede: aanmelden onderwijs voor het 1e semester doe je tot uiterlijk 15 juli a.s.!

 

Heb jij je al aangemeld voor BSc-onderwijs?

Ben jij bachelor student en ga je volgend jaar bachelor vakken volgen?

Vergeet je dan niet aan te melden voor alle reguliere bachelorvakken
die je komend semester (semester 1 – 2017/18).

 

Komend semester je bachelor eindproject doen?
VERGEET JE DAN OOK NIET AAN TE MELDEN!

 

Aanmelden kan nog tot en met 15 juli 24:00 via OSIRIS.
Alle studenten (dus ook oudere jaars en langstudeerders) zijn verplicht zich tijdig aan te melden.
*aanmelding voor onderwijs voor semester 2 vindt plaats tussen 15 december 2017 en 15 januari 2018.


NIET AANMELDEN = NIET MEEDOEN!
meer weten?
Ga naar de website!

 

Handig om te hebben!

–       het overzicht van alle vakken waarvoor je je kunt aanmelden

o   Overzicht Werktuigbouwkunde (Semester 1)

o   Overzicht Maritieme Techniek (Semester 1)

o   Overzicht Klinische Technologie (Semester 1)

Tip: Regel ook alvast je herinschrijving via Studielink, zodat je volgend jaar goed ingeschreven staat!

–       handleiding aanmelden voor vakken

–       flowchart aanmelden onderwijs

–       Flowchart: Ik ga een minor doen en nu?

 

Vragen?

–       Vragen over je studieplanning?
Neem contact op met een studieadviseur

 

–       Vragen over vakken/het systeem?
Neem contact op met onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl

 

–       Technische problemen met OSIRIS of vragen over je SVO?
Neem contact op met de Onderwijs en Studentenadministratie van 3mE.

 

© 2011 TU Delft