Archives

Posts by Ewoud van Luik

Extra tentamen Signaalanalyse (WB3230)

Na beschouwen van het recente hertentamen is de onderwijsdirectie tot het besluit gekomen om een extra tentamen WB3230 Signaalanalyse aan te bieden in de week van 2 oktober. Dit tentamen is voor iedereen toegankelijk.

Studenten voor wie dit het laatste nog ontbrekende bachelorvak is kunnen nu toch een start maken aan de masterstudie, voorzover dit een master bij 3mE is. Deelname aan een eventueel projectvak van de master is dan wel op eigen risico, d.w.z.dat als Signaalanalyse toch niet wordt gehaald de resultaten van een dergelijk project ongeldig worden verklaard.
Het tentamen zal zodanig op tijd zijn nagekeken dat tijdige inschrijving in de master (en deelname aan de tentamens in Q1) kan plaatsvinden.

Over precieze datum, tijd en locatie volgt z.s.m. bericht.

N.B.

Als je van studieadviseurs het advies hebt gekregen om je per september uit te schrijven en je in Q3 weer in te schrijven voor het reguliere tentamen, dan geldt dat advies niet als je aan dit extra tentamen wilt deelnemen.

Aangepaste Openingstijd 3mE in de vakantieweken

Gedurende de weken 28 t/m 32 is het gebouw voor 3mE om 19:00 uur gesloten.

Student-assistenten vanuit 3mE gezocht voor Brightspace!

Blackboard wordt per september a.s. vervangen door Brightspace.
Dit bericht is niet bedoeld om je hiervan in kennis te stellen, dat gebeurt binnenkort massief vanuit de centrale regionen van de TUDelft.
Wel is dit bericht bedoeld om aan te geven dat er in het team van al actieve student-assistenten geen 3mE-studenten zitten.. en dat kan natuurlijk niet..!

Er zijn nog vacatures! Dus reageer snel!

Advertisement_20170608

Kloppend maken van jouw Osiris studievoortgangsoverzicht…

Beste student,

Graag willen wij de voortgang van je studie zo optimaal mogelijk houden.

We verzoeken  je daarom, als je denkt dit collegejaar de Bachelor af te ronden, je Studievoortgangoverzicht goed door te nemen om te kijken of alle behaalde vakken ook daadwerkelijk afgerond staan in het systeem.
Als er resultaten ontbreken of omgezet moeten worden, dan verzoeken we je een mail te sturen naar de OSA mailbox (osa-3me@tudelft.nl). Vermeld hierbij altijd jouw studienummer en de desbetreffende vak codes.

Wij zullen de komende maanden de resultaten omzetten naar de juiste vak codes.

Met vriendelijke groet,
OSA-3mE

REGELING ANALYSE 1E EN 2E STUDIEJAAR BACHELOR WB EN MT

Door een wisseling van twee Analysevakken uit het 1e en het 2e studiejaar ontstaat de volgende situatie:

2016-2017

In het 1e studiejaar is in Q4 opgenomen het vak WI1049 Analyse 2, met tentamens in Q4 en Q5.

In het 2e studiejaar is in Q1 opgenomen het vak WI2030 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2.

De inhoud van beide vakken is vrijwel identiek en uitwisselbaar.

Het is toegestaan dat ouderejaars deelnemen aan de tentamens van Q4 en Q5, er zijn dus twee extra tentamenmogelijkheden.

2017-2018

In het 2e studiejaar wordt in Q1 opgenomen het vak WB2048 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2. De stof van dit vak is inhoudelijk gelijk aan het in 2015-2016 voor het laatst in het 1e studiejaar gegeven vak WI1031 Analyse 2.

Studenten die uit hun 1e studiejaar dit vak nog niet hebben afgerond worden verwezen naar deze tentamens.

In Q1 en Q2 worden hertentamens (‘wettelijk’ verplicht) aangeboden van het dan vervallen WI2030 Analyse 3.  Ook in Q4 en Q5 wordt de stof van deze tentamens getentamineerd in het 1e jaars vak WBMT1049 Analyse 2.

Ook in 2017-2018 hebben studenten die het oude WI2030 Analyse 3 nog niet hebben afgerond twee extra tentamenmogelijkheden. 

o-o-o-o-o

© 2011 TU Delft