Archives

Posts by Ewoud van Luik

Foto’s Bachelor Diploma-uitreiking

Extra tentamen Signaalanalyse (WB3230)

Na beschouwen van het recente hertentamen is de onderwijsdirectie tot het besluit gekomen om een extra tentamen WB3230 Signaalanalyse aan te bieden in de week van 2 oktober. Dit tentamen is voor iedereen toegankelijk.

Studenten voor wie dit het laatste nog ontbrekende bachelorvak is kunnen nu toch een start maken aan de masterstudie, voorzover dit een master bij 3mE is. Deelname aan een eventueel projectvak van de master is dan wel op eigen risico, d.w.z.dat als Signaalanalyse toch niet wordt gehaald de resultaten van een dergelijk project ongeldig worden verklaard.
Het tentamen zal zodanig op tijd zijn nagekeken dat tijdige inschrijving in de master (en deelname aan de tentamens in Q1) kan plaatsvinden.

Over precieze datum, tijd en locatie volgt z.s.m. bericht.

N.B.

Als je van studieadviseurs het advies hebt gekregen om je per september uit te schrijven en je in Q3 weer in te schrijven voor het reguliere tentamen, dan geldt dat advies niet als je aan dit extra tentamen wilt deelnemen.

Aangepaste Openingstijd 3mE in de vakantieweken

Gedurende de weken 28 t/m 32 is het gebouw voor 3mE om 19:00 uur gesloten.

Student-assistenten vanuit 3mE gezocht voor Brightspace!

Blackboard wordt per september a.s. vervangen door Brightspace.
Dit bericht is niet bedoeld om je hiervan in kennis te stellen, dat gebeurt binnenkort massief vanuit de centrale regionen van de TUDelft.
Wel is dit bericht bedoeld om aan te geven dat er in het team van al actieve student-assistenten geen 3mE-studenten zitten.. en dat kan natuurlijk niet..!

Er zijn nog vacatures! Dus reageer snel!

Advertisement_20170608

Kloppend maken van jouw Osiris studievoortgangsoverzicht…

Beste student,

Graag willen wij de voortgang van je studie zo optimaal mogelijk houden.

We verzoeken  je daarom, als je denkt dit collegejaar de Bachelor af te ronden, je Studievoortgangoverzicht goed door te nemen om te kijken of alle behaalde vakken ook daadwerkelijk afgerond staan in het systeem.
Als er resultaten ontbreken of omgezet moeten worden, dan verzoeken we je een mail te sturen naar de OSA mailbox (osa-3me@tudelft.nl). Vermeld hierbij altijd jouw studienummer en de desbetreffende vak codes.

Wij zullen de komende maanden de resultaten omzetten naar de juiste vak codes.

Met vriendelijke groet,
OSA-3mE

© 2011 TU Delft