• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

Posts by Ewoud van Luik

laatste tentamen Bedrijfseconomie en Procestechniek oud bachelorprogramma

De volgende vakken van het oude 3e jaars Bachelorcurriculum (2012-2013 versie) kennen geen equivalent in het nieuwe bachelorprogramma. Om die reden zal er dit jaar nog één tentamen worden afgenomen.

  • Bedrijfseconomie (WB3487) op 16 maart van 18.30-21.30 uur
  • Procestechniek 2 (WB3560) op 30 mei 18.30-21.30 uur

Zorg dat je dit tentamen nu haalt, het is de laatste kans!

BACHELOR EINDPROJECT 2016-2017

aankondiging-educationrelated

Voor zowel Wb als voor MT wordt er ongeacht je het oude of het nieuwe bachelorprogramma volgt één soort BEP aangeboden.
Om toch te weten in welk programma je het eindproject doet vragen we je je in Osiris als volgt aan te melden:

  • WBTP303 en MT3400 als je behoort tot de instroomgeneratie 2012 of ouder en je niet bent overgestapt op het nieuwe curriculum.
  • WB3BEP-16 of MT3BEP als je behoort tot de instroomgeneratie 2013 en jonger of bent overgestapt van het oude naar het nieuwe curriculum.

Toelatingseisen:

60 ECTS van het eerste jaar + minimaal 54 ECTS van het tweede jaar. Alleen in bijzondere gevallen kan de opleidingsdirectie hiervan afwijken.

Nadat de resultaten van kwartaal 2 bekend zijn, wordt vastgesteld of je aan de ingangseisen voldoet.

Let op: schrijf je in op de juiste code!

Inschrijven in Osiris is vanaf heden mogelijk tot uiterlijk 30 januari 2017.


Zie voor aanvullende info de volgende pagina.

Hogerejaars WB/MT en nog een appeltje te schillen met 1e jaars Wiskunde?

aankondiging-educationrelated

 

Zie hiervoor de overgangsregeling wiskunde.

 

Belangrijk bericht voor 1e jaars Wb en MT

Beste 1e jaars student,

Volgende week vinden de onderstaande twee toetsen plaats. Je hebt je er niet voor hoeven aanmelden, omdat wij er nog niet zeker van waren dat iedereen in staat was dit op tijd te doen. Als je je wel hebt aangemeld: prima, dan ben je alvast gewend aan de verplichting dit voor alle verdere toetsen/tentamens wel te doen!

  • Maandagavond 3 oktober voor Wb en MT de tussentoets Statica. Deze verplichte toets is ervoor bedoeld om voor jezelf te bepalen hoe je er in dit vak voor staat.
  • Woensdagavond 5 oktober voor Wb de Matlabtoets. Deze verplichte toets is een onderdeel van het project WB1130 Technische Systemen en levert 1 ECTS op als je de toets met een 6,0 of hoger haalt.

Voor deelname aan de toetsen is het nodig dat je je Campuscard meeneemt! Als je die nog niet hebt, neem dan in elk geval een geldig identiteitsbewijs mee.

Indeling voor de toetsen
De indeling voor deze toetsen gebeurt op basis van de projectgroepindeling. In het onderstaande rooster is te zien op welke dagen, tijdstippen en locaties de bovengenoemde toetsen worden afgenomen.

Funktiebeperking
De Matlabtoets voor 1e jaars Wb wordt in twee sessies afgenomen. De tweede sessie is bedoeld voor studenten met een functiebeperking, ongeacht je groepsindeling. Je hebt deze toets dan in de IO-computerzaal SHIFT.

Ouderejaars
Als je als ouderejaars de matlabtoets nog moet doen terwijl je niet aan het project deelneemt, dan word je verwacht in de Drebbelweg zaal 2.

Overzicht 1e studiejaar
Ik maak je nog attent op de volgende webpagina’s met detailinformatie over het 1e studiejaar:

Je kunt op deze pagina’s precies zien waar de studiepunten mee kunnen worden verdiend en hoe het met de cijferregeling zit.

Namens de onderwijsdirectie wens ik je veel succes met de voorbereiding en de toetsen! 

NOGMAALS: voor alle verderop in het jaar voorkomende toetsen/tentamens moet je je beslist wel aanmelden! Dit kan steeds tot uiterlijk 2 weken voor aanvang en doe je in OSIRIS.

Welkom 1e jaars

Welkom 1e jaars

Inmiddels zijn we al weer aangeland in de 4e week van het 1e kwartaal en kunnen we merken dat de 900 (!) eerstejaars al aardig gewend zijn aan deze faculteit. Dat geldt ook voor ons, maar dat is makkelijker, omdat we dergelijke aantallen de laatste jaren al wel gewend waren, al zijn de wachttijden bij de Daily wel langer dan anders.

Voor een indruk met hoeveel jullie hier zijn en hoe dat de laatste jaren was, het volgende overzichtje:

  2016 2015 2014 2013 2012
Klinische Technologie 100 98 93    
Maritieme Techniek 100 149 184 131 89
Werktuigbouwkunde 670 673 521 640 497

Werktuigbouwkunde is al enige jaren absoluut de grootste, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is met een instroom van 400 1e jaars op afstand een goeie tweede.

Wij hopen en rekenen erop dat je je hier thuis blijft voelen en dat je een succesvolle studieperiode tegemoet gaat.

© 2011 TU Delft