Archives

Update Coffee & Bikes, Pulse en Learning Lab

De afgelopen weken zijn de ondergrondse kabels en leidingen onder de toekomstige locatie van Coffee & Bikes verlegd. Komende week wordt de bouwplaats verder ingericht.

Naast de huidige afzetting komt er ook een afzetting tussen de bouwplaats en Freezone A aan de Landbergstraat voor opslag van de aannemer. Begin juli wordt het grind afgegraven, waarna de funderingswerkzaamheden starten. De funderingspalen worden niet geheid maar geïnjecteerd, om hinder door trillingen en geluid zoveel mogelijk te beperken. Coffee & Bikes is naar verwachting eind november klaar.
Aan de andere kant van het plein worden de contouren van Pulse steeds duidelijker. Er wordt nu hard gewerkt aan de staalconstructie en de verdiepingsvloeren. Binnenkort wordt het hoogste punt bereikt. De aannemer van Pulse werkt tijdens de zomervakantie door.
De bouwwerkzaamheden in het Learning Lab zijn binnenkort klaar. Aansluitend wordt het ingericht en worden de audiovisuele middelen geïnstalleerd. Met ingang van het nieuwe collegejaar is het in gebruik. Totdat Pulse in gebruik wordt genomen (september 2018), is de ingang van het Learning Lab aan het plein. Daarna kom je er via Pulse.

Plaats fietsen in de fietsenstalling (parkeerkuil TBM), niet in de Landbergstraat!
Sinds de afzetting van de toekomstige locatie van Coffee & Bikes is de parkeerkuil bij TBM in gebruik als fietsenstalling. Het is van belang dat fietsen niet in de Landbergstraat worden neergezet. Dat levert gevaar op voor voetgangers en fietsers vanwege bouwverkeer en de fietsen blokkeren de doorgang voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft