Archives

Voorlopige uitslag verkiezingen FSR 3mE

VOORLOPIGE UITSLAG VERKIEZINGEN FSR

Bij de voorlopige uitslagbepaling op 19 mei 2017 van de verkiezingen voor Facultaire Studentenraad 3mE, gehouden op 17 en 18 mei 2017, heeft de Verkiezingscommissie de navolgende kandidaten gekozen verklaard:

Op 29 mei 2017 zal de definitieve uitslag worden vastgesteld. Eventuele bezwaarschriften m.b.t. de geldigheid van deze uitslag moeten uiterlijk 5 juni 2017 17:00 uur schriftelijk worden ingediend bij de Facultaire Verkiezingscommissie, dhr. P. Alons, Mekelweg 2, 2628CD Delft, Onderwijs en Studentenzaken 3mE, kamer-34-A-1-O&S. Indien er geen bezwaarschriften zijn ingediend, zal de uitslag op 6 juni 2017 onaantastbaar zijn. De gekozen studenten zullen na 6 juni 2017 een brief krijgen om aan te geven of zij hun verkiezing aanvaarden.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft