Archives

REGELING ANALYSE 1E EN 2E STUDIEJAAR BACHELOR WB EN MT

Door een wisseling van twee Analysevakken uit het 1e en het 2e studiejaar ontstaat de volgende situatie:

2016-2017

In het 1e studiejaar is in Q4 opgenomen het vak WI1049 Analyse 2, met tentamens in Q4 en Q5.

In het 2e studiejaar is in Q1 opgenomen het vak WI2030 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2.

De inhoud van beide vakken is vrijwel identiek en uitwisselbaar.

Het is toegestaan dat ouderejaars deelnemen aan de tentamens van Q4 en Q5, er zijn dus twee extra tentamenmogelijkheden.

2017-2018

In het 2e studiejaar wordt in Q1 opgenomen het vak WB2048 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2. De stof van dit vak is inhoudelijk gelijk aan het in 2015-2016 voor het laatst in het 1e studiejaar gegeven vak WI1031 Analyse 2.

Studenten die uit hun 1e studiejaar dit vak nog niet hebben afgerond worden verwezen naar deze tentamens.

In Q1 en Q2 worden hertentamens (‘wettelijk’ verplicht) aangeboden van het dan vervallen WI2030 Analyse 3.  Ook in Q4 en Q5 wordt de stof van deze tentamens getentamineerd in het 1e jaars vak WBMT1049 Analyse 2.

Ook in 2017-2018 hebben studenten die het oude WI2030 Analyse 3 nog niet hebben afgerond twee extra tentamenmogelijkheden. 

o-o-o-o-o

Comments are closed.

© 2011 TU Delft