Archives

Update werkzaamheden op en rond het plein

Ter voorbereiding op de komst van Coffee & Bikes verdwijnt op termijn de groene heuvel aan die zijde van het plein. De boom die daarop staat wordt op dinsdag 28 maart verwijderd. Hiervoor wordt binnen het project Buitenruimte IPT een nieuwe boom terug geplant. De heuvel wordt op een later moment verwijderd. Uiteindelijk komt er groen op het plein terug in de vorm van een groen talud rondom Coffee & Bikes.

Pulse
De bouw van Pulse is in volle gang. Er wordt op dit moment gewerkt aan de fundering en de vloer van de begane grond. Ook is het onderste stuk van de constructie van de bouwkraan al te zien. De verwachting is dat de kraan in de week van 10 april wordt opgebouwd en dat de bouw van de staalconstructie van Pulse de week daarna start. Dit kan geluidshinder met zich meebrengen, maar de aannemer werkt binnen voorwaarden om dit zoveel mogelijk te beperken. Bouwdeel D is leeggeroosterd van tentamens.

Learning Lab
De bouw van het Learning Lab is inmiddels gestart met de opbouw van de staalconstructie. Alle werkzaamheden vinden binnen het gebouw plaats. Ook hier geldt dat dit geluidshinder met zich mee kan brengen en dat de aannemer werkt binnen voorwaarden om dit zoveel mogelijk te beperken.

Plein
Er staan werkzaamheden op het plein voor de faculteit IO in de planning. Deze gaan op zijn vroegst in de week van 24 april van start en duren naar verwachting drie weken. Het plein wordt aan de zijde van de huidige fietsenstalling over de gehele lengte en een breedte van ca. 7 meter opengebroken om kabels en leidingen onder de toekomstige locatie van Coffee & Bikes vandaan te halen en om te leggen. Met name het openbreken van een gedeelte van het plein zorgt naar verwachting de eerste week voor geluidshinder. Er wordt op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur gewerkt en uitgangspunt is om de werkzaamheden met de meeste geluidshinder zoveel mogelijk buiten collegetijden uit te voeren. Het graafwerk en omleggen van kabels en leidingen in de tweede en derde week brengt minder hinder met zich mee. Na de werkzaamheden blijft het gedeelte van het plein afgezet om binnenkort op te gaan in de bouwplaats van Coffee & Bikes.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft