• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

BACHELOR EINDPROJECT 2016-2017

aankondiging-educationrelated

Voor zowel Wb als voor MT wordt er ongeacht je het oude of het nieuwe bachelorprogramma volgt één soort BEP aangeboden.
Om toch te weten in welk programma je het eindproject doet vragen we je je in Osiris als volgt aan te melden:

  • WBTP303 en MT3400 als je behoort tot de instroomgeneratie 2012 of ouder en je niet bent overgestapt op het nieuwe curriculum.
  • WB3BEP-16 of MT3BEP als je behoort tot de instroomgeneratie 2013 en jonger of bent overgestapt van het oude naar het nieuwe curriculum.

Toelatingseisen:

60 ECTS van het eerste jaar + minimaal 54 ECTS van het tweede jaar. Alleen in bijzondere gevallen kan de opleidingsdirectie hiervan afwijken.

Nadat de resultaten van kwartaal 2 bekend zijn, wordt vastgesteld of je aan de ingangseisen voldoet.

Let op: schrijf je in op de juiste code!

Inschrijven in Osiris is vanaf heden mogelijk tot uiterlijk 30 januari 2017.


Zie voor aanvullende info de volgende pagina.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft