• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

Graafwerkzaamheden rondom 3mE en IO / Excavations around 3mE and Industrial Design

Vanwege de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw Pulse wordt in de periode van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 19 augustus een kabelsleuf gegraven in de Landbergstraat. De sleuf loopt van het trafohuis in de Landbergstraat, via de achterzijde van de faculteit IO door de Leeghwaterstraat, om daarna af te buigen in de Leeghwatersteeg tussen IO en 3mE.

De parkeerplaatsen achter het IO gebouw zullen worden afgezet. De Leeghwaterstraat en de parkeerplaats bij 3mE blijven wel toegankelijk. Er worden geen straten afgesloten. Er is lichte geluidshinder van de graafwerkzaamheden (kleine graafmachine). Bij het herbestraten na afloop is er matige geluidshinder voor de medewerkers in de kantoren. In de Leeghwatersteeg wordt een enkele keer door de gevel geboord. Dit gebeurt binnen de boortijden (tot 08.45 uur, tussen 12.30 en 13.30 uur en na 17.30 uur).
Lees hier voor meer informatie.

werkzaamheden

Because of the construction of the new Pulse building, a cable trench will be dug in the Landbergstraat from Monday 1 August to Friday 19 August. The trench will run from the electricity substation in the Landberghstraat, along the rear of the Industrial design faculty, through the Leeghwaterstraat to turn off in the Leeghwatersteeg between Industrial Design and 3mE.

The parking spaces behind the IDE building are not available during this time. The Leeghwaterstaat and the parking lot behind the 3mE building will remain open. All streets will remain accessible. Slight nuisance will be caused by the excavation work (small digger). The re-paving afterwards will cause medium-level noise nuisance for staff in the offices. In the Leeghwatersteeg a few holes will be drilled through the facade. This will be done during drilling hours (which are until 08:45, between 12:30 and 13:30 and after 17:30). Read here for more information.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft