Archives

Uniek filmdrama over wetenschappelijke integriteit in première / Première of unique film drama about scientific integrity

Onder het mom van ‘nieuwe wetenschappelijke normen en waarden’ leer je niet uit een boek ontwikkelde de Universiteit Leiden de online cursus ‘On Being a Scientist’ in de vorm van een Engelstalig filmdrama met heuse steracteurs!

Deze korte online cursus over wetenschappelijke integriteit kan als lesmateriaal ingezet worden en is zowel voor alfa-, bèta- als gamma-studenten bruikbaar. Met deze nieuwe vorm tonen de initiatiefnemers de subtiele dilemma’s en de menselijke kant van integriteitskwesties op een aantrekkelijke, leerzame en herkenbare wijze. Klik hier voor alle filmpjes en lees hier meer.

—————–

Under the guise of ‘you don’t learn new scientific standards and values from a book’, Leiden University has devised an online course entitled ‘On Being a Scientist’. It takes the form of an English film drama with a real professional cast!

This short online course exploring scientific integrity can be used as teaching material and is suitable for Arts, Sciences and Humanities students. The film takes an appealing, educational and recognisable approach to the subtle dilemmas and the human side of issues relating to integrity. Click here to see all the films and read more here.

 

Comments are closed.

© 2011 TU Delft