• An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Archives

Informatie rondom BSA

counsellors-announcement-tag

Persoonlijke Omstandigheden en aanvraag uitstel Bindend Studieadvies

Het BSA houdt in dat je in het eerste studiejaar 45 EC moet halen om je opleiding te mogen voortzetten. Meer informatie over het BSA is te vinden op http://studenten.tudelft.nl/informatie/rechtspositie/bindend-studieadvies-bsa/bindend-studieadvies-voor-huidige-studenten/

Aanvraag uitstel BSA

Neem tijdig contact op met de studieadviseur over de procedure en de stukken die van belang zijn. Alle stukken moeten uiterlijk op 8 april bij de BSA commissie zijn ingeleverd.

Indien nodig zorg je voor een verklaring van de studentenarts of studentenpsycholoog. Let op! De studentenpsychologen stellen de volgende deadlines voor het aanvragen van een verklaring:

Uiterlijk 24 maart (voor de 1e BSA vergadering) en uiterlijk 10 juni (voor de vergadering van juli). Je kunt je via de website aanmelden met alle benodigde papieren zie http://studenten.tudelft.nl/informatie/studie-en-loopbaanbegeleiding/career-counselling-services/psychologen/verklaringen-bsarasduoenz/

Een afspraak met de studieadviseur kun je hier maken: http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/studieadviseur/afspraak-maken/

Comments are closed.

© 2011 TU Delft