Archives

Education News – 3mE

Education & Student Affairs 3mE

REGELING ANALYSE 1E EN 2E STUDIEJAAR BACHELOR WB EN MT

Door een wisseling van twee Analysevakken uit het 1e en het 2e studiejaar ontstaat de volgende situatie:

2016-2017

In het 1e studiejaar is in Q4 opgenomen het vak WI1049 Analyse 2, met tentamens in Q4 en Q5.

In het 2e studiejaar is in Q1 opgenomen het vak WI2030 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2.

De inhoud van beide vakken is vrijwel identiek en uitwisselbaar.

Het is toegestaan dat ouderejaars deelnemen aan de tentamens van Q4 en Q5, er zijn dus twee extra tentamenmogelijkheden.

2017-2018

In het 2e studiejaar wordt in Q1 opgenomen het vak WB2048 Analyse 3, met tentamens in Q1 en Q2. De stof van dit vak is inhoudelijk gelijk aan het in 2015-2016 voor het laatst in het 1e studiejaar gegeven vak WI1031 Analyse 2.

Studenten die uit hun 1e studiejaar dit vak nog niet hebben afgerond worden verwezen naar deze tentamens.

In Q1 en Q2 worden hertentamens (‘wettelijk’ verplicht) aangeboden van het dan vervallen WI2030 Analyse 3.  Ook in Q4 en Q5 wordt de stof van deze tentamens getentamineerd in het 1e jaars vak WBMT1049 Analyse 2.

Ook in 2017-2018 hebben studenten die het oude WI2030 Analyse 3 nog niet hebben afgerond twee extra tentamenmogelijkheden. 

o-o-o-o-o

Masteropleiding Technical Medicine in september 2017 van start

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de zorg. Innovatieve diagnostiek- en behandelmethoden vragen om een nieuw soort medisch professional; iemand met medische én technische kennis die de brug slaat tussen patiënt en techniek. Vanaf september 2017 kunnen studenten daarom starten met de masteropleiding Technical Medicine, een samenwerking van de TU Delft en de universitair medische centra van Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gaf hiervoor onlangs groen licht.

Lees hier het persbericht en ga voor meer informatie naar de opleidingspagina.

Regels projectwerkplekken

Science and Technology Leadership Association

Upcoming public holidays

The Faculty of 3mE will be closed to everyone on Friday 14, Monday 17 and Thursday 27 April 2017 for public holidays. The May and June calendar includes additional holidays and a collective leave day. Thursday 25 May 2016 is Ascension Day, with 26 May designated as a collective leave day.

Continue reading for the entire list:

Friday 14 April:   Good Friday
Monday 17 April: Easter Monday
Thursday 27 April: King’s Day
Friday 5 May: Liberation Day
Thursday 25 May: Ascension Day
Friday 26 May: Collective leave day
Monday 5 June: Whit Monday

Catering
Most of the restaurants and coffee corners also have limited opening hours. For full details, see the list.

© 2011 TU Delft